FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2018 BOLL Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland
Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 
12.05.2018 godz. 19:00, PGE Narodowy Warszawa

IMIĘ NAZWISKO URODZ. ULICA NR. KOD MIEJSCOWOŚĆ
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
TEL. KONTAKTOWY:
E-mail:
1)   Obowiązkowa opłata za przygotowanie biletów (opłata jednorazowa do całego zamówienia)
2)   Bilet PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland w dniu 12.05.2018, PGE Narodowy trybuna D17 (ostatnie miejsca)
Ilość osób
 x  129
3)   Bilet PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland w dniu 12.05.2018, PGE Narodowy trybuna D18 (ostatnie miejsca)
Ilość osób
 x  129
4)   Bilet PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland w dniu 12.05.2018, PGE Narodowy trybuna D20 (ostatnie miejsca)
Ilość osób
 x  129
5)   ŚWIADCZENIA RAZEM W   PLN

Pytania/Uwagi:

PZM -TRAVEL Sp. z o.o.
02-513 Warszawa ul. Madalińskiego  20 lok. 3a
tel. 22 8498449, 22 8496904  fax. 22 8496915
www.pzmtravel.com.pl

Rachunek bankowy: 62 1500 1012 1210 1001 8352 0000
Bank Zachodni WBK S.A. 63 Oddział w Warszawie

Niniejszym oświadczam, ze wyrażam zgodę na otrzymywanie Faktury VAT na wskazane w niniejszym formularzu dane bez mojego podpisu. (dotyczy osoby fizycznej lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu osoby prawnej).
Zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie podanych przeze mnie powyższych danych osobowych w celach marketingowych PZM-Travel Sp.z o.o. oraz prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w adresowej bazie danych PZM Travel oraz ich przetwarzanie zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 13, poz. 883), zastrzegając sobie prawo wglądu, aktualizacji i możliwości ich usunięcia.
Wyrażam na powyższe zgodę
MIEJSCOWOŚĆ:
KLUB: