FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

70 YOUTH RALLY
Portugalia Coimbra

08-12.04.2020


Podanie przez Zamawiającego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia , przedstawienia oferty i  zawarcia Umowy.
 

IMIĘ NAZWISKO URODZ. ULICA NR. KOD MIEJSCOWOŚĆ
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
TEL. KONTAKTOWY:
E-mail:
Camper  Przyczepa  Namiot 
1)   Podłączenie do prądu 5 dni
2)   Udział w zlocie 1 osoba
Ilość osób
 x  75
3)   07.04.20 Coimbra ruiny
Ilość osób
 x  10
4)   09.04.20 spływ kajakowy, lunch
Ilość osób
 x  20
5)   10.04.20 wycieczka piesza Coimbra "Peddy Paper"
Ilość osób
 x  15
6)   śniadanie osoba/dzień
Ilość osób
 x  5
7)   śniadanie+lunch osoba/dzień
Ilość osób
 x  12
8)   śniadanie+lunch+kolacja osoba/dzień
Ilość osób
 x  18
9)   Ubezpieczenie KL i NNW SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże (wariant podstawowy) bez chorób przewlekłych i nowotworowych
Ilość osób
 x  5
10)   Ubezpieczenie KL i NNW SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże (wariant rozszerzony) z chorobami przewlekłymi i nowotworowymi
Ilość osób
 x  15
11)   ŚWIADCZENIA RAZEM W   EUR

Pytania/Uwagi:

 

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych cena zawiera składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
 

PZM -TRAVEL Sp. z o.o.
02-513 Warszawa ul. Madalińskiego  20 lok. 3a
tel. 22 8498449, 22 8496904  fax. 22 8496915
www.pzmtravel.com.pl

Rachunek bankowy: 62 1500 1012 1210 1001 8352 0000
Santander Bank Polska S.A. 63 Oddział w Warszawie

 

Niniejszym akceptuję wystawianie i przesyłanie Faktury VAT w formie elektronicznej ( pdf) na wskazane w niniejszym formularzu dane w związku z rozporządzeniem MF z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostepniania -bez mojego podpisu. (dotyczy osoby fizycznej lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu osoby prawnej).


 

Wyrażam na powyższe zgodę
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZM Travel sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w Formularzu adres e-mail.
Wyrażam zgodę na podany w Formularzu kontakt telefoniczny.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest uzależniona od czasu w jakim Państwo korzystacie z USŁUGI, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji handlowych i ofert dotyczących produktów i usług świadczonych dla naszych klientów i członków PZM na podany w formularzu adres email lub telefon jak również uprawnia do kontaktu telefonicznego.

MIEJSCOWOŚĆ:
KLUB: