FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2020 Betard Wrocław FIM Speedway Grand Prix Polski
Stadion Olimpijski we Wrocławiu, 01.08.2020     
Hotel HP Park Plaza, ul. Bolesława Drobnera 11/13, 50-257 Wrocław


Podanie przez Zamawiającego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia , przedstawienia oferty i  zawarcia Umowy.
 

IMIĘ NAZWISKO URODZ. ULICA NR. KOD MIEJSCOWOŚĆ
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
TEL. KONTAKTOWY:
E-mail:
1)   Pakiet hotel Park Plaza pokój 1 osobowy, 01/02.08.2020 - 1 nocleg, 1 bilet trybuna D
2)   Pakiet hotel Park Plaza pokój 1 osobowy, 01/02.08.2020 - 1 nocleg, 1 bilet trybuna M
3)   Pakiet hotel Park Plaza pokój 2 osobowy, 01/02.08.2020 - 1 nocleg, 2 bilety trybuna D
4)   Pakiet hotel Park Plaza pokój 2 osobowy, 01/02.08.2020 - 1 nocleg, 2 bilety trybuna M
5)   Dodatkowy nocleg 02/03.08.2020 pokój 1 osobowy
6)   Dodatkowy nocleg 02/03.08.2020 pokój 2 osobowy
7)   ŚWIADCZENIA RAZEM W   PLN

Pytania/Uwagi:

PZM -TRAVEL Sp. z o.o.
02-513 Warszawa ul. Madalińskiego  20 lok. 3a
tel. 22 8498449, 22 8496904  fax. 22 8496915
www.pzmtravel.com.pl

Rachunek bankowy: 62 1500 1012 1210 1001 8352 0000
Santander Bank Polska S.A. 63 Oddział w Warszawie

 

Niniejszym akceptuję wystawianie i przesyłanie Faktury VAT w formie elektronicznej ( pdf) na wskazane w niniejszym formularzu dane w związku z rozporządzeniem MF z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostepniania -bez mojego podpisu. (dotyczy osoby fizycznej lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu osoby prawnej).


 

Wyrażam na powyższe zgodę
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZM Travel sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w Formularzu adres e-mail.
Wyrażam zgodę na podany w Formularzu kontakt telefoniczny.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest uzależniona od czasu w jakim Państwo korzystacie z USŁUGI, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji handlowych i ofert dotyczących produktów i usług świadczonych dla naszych klientów i członków PZM na podany w formularzu adres email lub telefon jak również uprawnia do kontaktu telefonicznego.

MIEJSCOWOŚĆ:
KLUB: