FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

66 FICC Youth Rally
Zeewolde Holandia
24-28.03.2016


Podanie przez Zamawiającego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia , przedstawienia oferty i  zawarcia Umowy.
 

IMIĘ NAZWISKO URODZ. ULICA NR. KOD MIEJSCOWOŚĆ
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
TEL. KONTAKTOWY:
E-mail:
camper  przyczepa 
1)   Udział w zlocie 1 osoba
Ilość osób
 x  70
2)   Ubezpieczenie opcjonalne KLi NNW, zakres podstawowy bez chorób przewlekłych i nowotworowych
Ilość osób
 x  5
3)   Ubezpieczenie opcjonalne KLi NNW , zakres rozszerzony z chorobami przewlekłymi i nowotworowymi
Ilość osób
 x  15
4)   Ubezpieczenie opcjonalne koszty rezygnacji, zakres podstawowy   bez chorób przewlekłych i nowotworowych  
5)   Ubezpieczenie opcjonalne koszty rezygnacji, zakres rozszerzony   z chorobami przewlekłymi i nowotworowymi  
6)   ŚWIADCZENIA RAZEM W   EUR

Pytania/Uwagi:

Ja, niżej podpisany deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że zapoznałem się z treścią i akceptuję następujące OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże, zatwierdzone uchwałą nr 2/Z/2014 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 15.01.2014, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej zatwierdzone uchwałą nr 17/Z/2013 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 27.03.2013, stanowiących załącznik do niniejszej umowy oraz jej integralną część.

Oświadczam i potwierdzam prawidłowość powyższych danych i przyjmuję w imieniu swoim i osób towarzyszących do wiadomości i stosowania Warunki Uczestnictwa PZM-TRAVEL stanowiące integralną część umowy, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie podanych przeze mnie powyższych danych osobowych w celach marketingowych na potrzeby PZM-Travel Sp. z o. o. oraz prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w adresowej bazie danych PZM-TRAVEL oraz ich przetwarzanie zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr13, poz.883), zastrzegając sobie prawo wglądu, aktualizacji i możliwości ich usunięcia.

 

Niniejszym akceptuję wystawianie i przesyłanie Faktury VAT w formie elektronicznej ( pdf) na wskazane w niniejszym formularzu dane w związku z rozporządzeniem MF z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostepniania -bez mojego podpisu. (dotyczy osoby fizycznej lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu osoby prawnej).


 

Wyrażam na powyższe zgodę
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZM Travel sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w Formularzu adres e-mail.
Wyrażam zgodę na podany w Formularzu kontakt telefoniczny.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest uzależniona od czasu w jakim Państwo korzystacie z USŁUGI, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji handlowych i ofert dotyczących produktów i usług świadczonych dla naszych klientów i członków PZM na podany w formularzu adres email lub telefon jak również uprawnia do kontaktu telefonicznego.

MIEJSCOWOŚĆ:
KLUB: