FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zlot wycieczkowy Holandia
Amsterdam, Haga
03.05-06.05.2015


Podanie przez Zamawiającego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia , przedstawienia oferty i  zawarcia Umowy.
 

IMIĘ NAZWISKO URODZ. ULICA NR. KOD MIEJSCOWOŚĆ
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
TEL. KONTAKTOWY:
E-mail:
Przyczepa  Kamper 
1)   Cena za 1 osobę, Udział w zlocie dotyczy załogi 2 osobowej
Ilość osób
 x  195
2)   Cena za 1 osobę, Udział w zlocie dotyczy załogi 1 osobowej
Ilość osób
 x  230
3)   Dodatkowa osoba powyżej 11 lat
Ilość osób
 x  150
4)   Dodatkowa osoba 4-11 lat
Ilość osób
 x  130
5)   05.05.15 Wycieczka autokarowa
Ilość osób
 x  55
6)   Ubezpieczenie opcjonalne koszty rezygnacji Signal Iduna (3% ceny)    
7)   ŚWIADCZENIA RAZEM W   EUR

Pytania/Uwagi:

Rachunek bankowy: 62 1500 1012 1210 1001 8352 0000
Bank Zachodni WBK S.A. 63 Oddział w Warszawie

Zgłoszenia przyjmujemy do 31.03.2015. Zaliczka 300 zł od osoby, Liczba miejsc ograniczona decyduje kolejnośc zgłoszen.

Ja, niżej podpisany deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że zapoznałem się z treścią i akceptuję następujące OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże, zatwierdzone uchwałą Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 47/Z/2010 z dnia 30.08.2010, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej zatwierdzone uchwałą Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 65/Z/2010 z dnia 01.12.2010, stanowiących załącznik do niniejszej umowy.

Oświadczam i potwierdzam prawidłowość powyższych danych i przyjmuję w imieniu swoim i osób towarzyszących do wiadomości i stosowania Warunki Uczestnictwa PZM-TRAVEL stanowiące integralną część umowy, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

Niniejszym akceptuję wystawianie i przesyłanie Faktury VAT w formie elektronicznej ( pdf) na wskazane w niniejszym formularzu dane w związku z rozporządzeniem MF z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostepniania -bez mojego podpisu. (dotyczy osoby fizycznej lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu osoby prawnej).


 

Wyrażam na powyższe zgodę
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZM Travel sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w Formularzu adres e-mail.
Wyrażam zgodę na podany w Formularzu kontakt telefoniczny.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest uzależniona od czasu w jakim Państwo korzystacie z USŁUGI, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji handlowych i ofert dotyczących produktów i usług świadczonych dla naszych klientów i członków PZM na podany w formularzu adres email lub telefon jak również uprawnia do kontaktu telefonicznego.

MIEJSCOWOŚĆ:
KLUB: