FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA ŚWIATA NA ŻUŻLU
2018 PZM WARSAW FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND
Warszawa, PGE Narodowy 12.05.2018


PAKIET VIP
Hotel Metropol ul. Marszałkowska 99A, 00-693 Warszawa


Podanie przez Zamawiającego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia , przedstawienia oferty i  zawarcia Umowy.
 

IMIĘ NAZWISKO URODZ. ULICA NR. KOD MIEJSCOWOŚĆ
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
TEL. KONTAKTOWY:
E-mail:
1)   Pakiet hotel Metropol 1 pokój 2 osobowy, 13/14.05.17 - 1 nocleg, 3 bilety D20
2)   Dodatkowy nocleg 11/12.05.18 pokój 2 osobowy ze śniadaniem
3)   Program 1 sztuka
Ilość osób
 x  20
4)   ŚWIADCZENIA RAZEM W   PLN

Pytania/Uwagi:

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dla imprez krajowych wynosi 0 PLN/osoba.
 

PZM -TRAVEL Sp. z o.o. 02-513 Warszawa ul. Madalińskiego  20 lok. 3a, tel. 22 8498449, 22 8496904  fax. 22 8496915
www.pzmtravel.com.pl

Rachunek bankowy: 62 1500 1012 1210 1001 8352 0000
Bank Zachodni WBK S.A. 63 Oddział w Warszawie

Oświadczam że zgadzam się na dobrowolne podanie danych osobowych niezbednych do podpisania umowy i potwierdzam prawidłowość powyższych danych .
Przyjmuję w imieniu swoim i osób towarzyszących do wiadomości i stosowania warunki uczestnictwa oraz program imprezy stanowiące integralną część umowy, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie faktury VAT bez mojego podpisu (dotyczy osoby fizycznej lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu osoby prawnej).

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych przeze mnie powyższych danych osobowych w celach marketingowych oraz prowadzenia korespondencji z PZM Travel drogą elektroniczną na podany adres email zastrzegając sobie prawo wglądu, aktualizacji i możliwości ich usunięcia

 

 

Niniejszym akceptuję wystawianie i przesyłanie Faktury VAT w formie elektronicznej ( pdf) na wskazane w niniejszym formularzu dane w związku z rozporządzeniem MF z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostepniania -bez mojego podpisu. (dotyczy osoby fizycznej lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu osoby prawnej).


 

Wyrażam na powyższe zgodę
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZM Travel sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w Formularzu adres e-mail.
Wyrażam zgodę na podany w Formularzu kontakt telefoniczny.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest uzależniona od czasu w jakim Państwo korzystacie z USŁUGI, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji handlowych i ofert dotyczących produktów i usług świadczonych dla naszych klientów i członków PZM na podany w formularzu adres email lub telefon jak również uprawnia do kontaktu telefonicznego.

MIEJSCOWOŚĆ:
KLUB: