APPLICATION FORM - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Impreza turystyczna / Rezerwacja hotelu

Nazwa hotelu, motelu, campingu

Miejscowość

Data od [dd-mm-rrrr] Data do [dd-mm-rrrr]
Rodzaj pokoju Ilość noclegów
Rodzaj bungalow, mobil home, przyczepy
Ilość osób dorosłych Ilość dzieci
Wiek dzieci

Dane osoby zgłaszającej

IMIĘ NAZWISKO URODZ. ULICA NR. KOD MIEJSCOWOŚĆ
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
TEL. KONTAKTOWY:
E-mail:

Dane osób towarzyszących

IMIĘ NAZWISKO URODZ. ULICA NR. KOD MIEJSCOWOŚĆ
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 

Pytania/Uwagi:

  • Rezerwacja NIE JEST dokonywana w systemie on-line.
  • Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, na podany przez Państwa adres e-mail wyślemy potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z ceną.
  • Opłaty za wybraną imprezę dokonuje się w ciągu 72 godzin od daty potwierdzenia rezerwacji na konto:

    Rachunek bankowy: 62 1500 1012 1210 1001 8352 0000
    Bank Zachodni WBK S.A. 63 Oddział w Warszawie

  • Brak wpłaty w terminie określonym w zgłoszeniu powoduje anulację rezerwacji.
  • W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (022) 849-84-49 w godzinach 9:00-17:00 lub e-mail: turystyka@pzmtravel.com.pl

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych przeze mnie powyższych danych osobowych w celach marketingowych oraz prowadzenia korespondencji z PZM Travel drogą elektroniczną na podany adres email zastrzegając sobie prawo wglądu, aktualizacji i możliwości ich usunięcia.

[   ] Wrażam zgodę [   ]  Nie wyrazam zgody

Zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie podanych przeze mnie powyższych danych osobowych w celach marketingowych PZM-Travel Sp.z o.o. oraz prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w adresowej bazie danych PZM Travel oraz ich przetwarzanie zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 13, poz. 883), zastrzegając sobie prawo wglądu, aktualizacji i możliwości ich usunięcia.

Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków wykonania usługi i zapłatą należności. Faktury VAT-marża wystawiamy na życzenie klienta, w miesiącu w którym dokonywana jest usługa.

Wyrażam na powyższe zgodę