APPLICATION FORM - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenie na usługę turystyczną / Rezerwacja hotelu


Podanie przez Zamawiającego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia , przedstawienia oferty i  zawarcia Umowy.
 

Nazwa hotelu, motelu, campingu

Miejscowość

Data od [dd-mm-rrrr] Data do [dd-mm-rrrr]
Rodzaj pokoju Ilość noclegów
Rodzaj bungalow, mobil home, przyczepy
Ilość osób dorosłych Ilość dzieci
Wiek dzieci

Dane osoby zgłaszającej

IMIĘ NAZWISKO URODZ. ULICA NR. KOD MIEJSCOWOŚĆ
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
TEL. KONTAKTOWY:
E-mail:

Dane osób towarzyszących

IMIĘ NAZWISKO URODZ. ULICA NR. KOD MIEJSCOWOŚĆ
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 

Pytania/Uwagi:

  • Rezerwacja wstępna na zlecenie klienta NIE JEST dokonywana automatycznie w systemie on-line.
  • Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, na podany przez Państwa adres e-mail wyślemy potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z wyceną za usługę.
  • Opłaty za wybraną usługę dokonuje się w ciągu 72 godzin od daty potwierdzenia rezerwacji na konto:

    Rachunek bankowy: 62 1500 1012 1210 1001 8352 0000 Santander Bank Polska S.A. 63 Oddział w Warszawie

  • Brak wpłaty w terminie określonym w zgłoszeniu powoduje anulację rezerwacji.
  • W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (022) 849-84-49 w godzinach 9:00-17:00 lub e-mail: malgorzata.frejt@pzm.pl

Akceptuję warunki i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PZM Travel sp. z o.o. w celu realizacji usługi turystycznej oraz przesyłania mi informacji istotnych z punktu widzenia uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach uczestnictwa i "Informacją o przetwarzaniu danych osobowe

 

Niniejszym akceptuję wystawianie i przesyłanie Faktury VAT w formie elektronicznej ( pdf) na wskazane w niniejszym formularzu dane w związku z rozporządzeniem MF z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostepniania -bez mojego podpisu. (dotyczy osoby fizycznej lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu osoby prawnej).

 

Wyrażam na powyższe zgodę
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZM Travel sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w Formularzu adres e-mail.
Wyrażam zgodę na podany w Formularzu kontakt telefoniczny.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest uzależniona od czasu w jakim Państwo korzystacie z USŁUGI, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji handlowych i ofert dotyczących produktów i usług świadczonych dla naszych klientów i członków PZM na podany w formularzu adres email lub telefon jak również uprawnia do kontaktu telefonicznego.