FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zlot wczasowy krajowy
Niedzica  Polska
01.08-08.08.15
 


Podanie przez Zamawiającego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia , przedstawienia oferty i  zawarcia Umowy.
 

IMIĘ NAZWISKO URODZ. ULICA NR. KOD MIEJSCOWOŚĆ
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
TEL. KONTAKTOWY:
E-mail:
Przyczepa  Kamper 
1)   Opłata za zlot załoga 2 osobowa
2)   Udział w zlocie /zaoga 1 osobowa
3)   Dodatkowa osoba powyżej 12 lat
Ilość osób
 x  80
4)   Dodatkowa osoba 3-12 lat
Ilość osób
 x  60
5)   osoba dodatkowa /dziecko do 3 lat
Ilość osób
 x  15
6)   Ubezpieczenie opcjonalne koszty rezygnacji Signal Iduna (3% ceny)    
7)   ŚWIADCZENIA RAZEM W   PLN

Pytania/Uwagi:

Rachunek bankowy: 62 1500 1012 1210 1001 8352 0000
Bank Zachodni WBK S.A. 63 Oddział w Warszawie

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 maja.2015. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Ja, niżej podpisany deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że zapoznałem się z treścią i akceptuję następujące OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże, zatwierdzone uchwałą Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 47/Z/2010 z dnia 30.08.2010, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej zatwierdzone uchwałą Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 65/Z/2010 z dnia 01.12.2010, stanowiących załącznik do niniejszej umowy.

Oświadczam i potwierdzam prawidłowość powyższych danych i przyjmuję w imieniu swoim i osób towarzyszących do wiadomości i stosowania Warunki Uczestnictwa PZM-TRAVEL stanowiące integralną część umowy, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie podanych przeze mnie powyższych danych osobowych w celach marketingowych na potrzeby PZM-Travel Sp. z o. o. oraz prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w adresowej bazie danych PZM-TRAVEL oraz ich przetwarzanie zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr13, poz.883), zastrzegając sobie prawo wglądu, aktualizacji i możliwości ich usunięcia.

 

Niniejszym akceptuję wystawianie i przesyłanie Faktury VAT w formie elektronicznej ( pdf) na wskazane w niniejszym formularzu dane w związku z rozporządzeniem MF z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostepniania -bez mojego podpisu. (dotyczy osoby fizycznej lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu osoby prawnej).


 

Wyrażam na powyższe zgodę
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZM Travel sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w Formularzu adres e-mail.
Wyrażam zgodę na podany w Formularzu kontakt telefoniczny.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest uzależniona od czasu w jakim Państwo korzystacie z USŁUGI, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji handlowych i ofert dotyczących produktów i usług świadczonych dla naszych klientów i członków PZM na podany w formularzu adres email lub telefon jak również uprawnia do kontaktu telefonicznego.

MIEJSCOWOŚĆ:
KLUB: