ZAMÓWIENIE NA BILETY
PZM- Travel Sp. z o.o.
02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 20 / lok. 3A
Fax: 22/8496915    pzmtravel@pzm.pl
Tel.: 22/8496904    turystyka@pzmtravel.com.pl


Podanie przez Zamawiającego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia , przedstawienia oferty i  zawarcia Umowy.
 

Wypłynięcie 1

Wypłynięcie 2

Trasa Trasa
Linie promowe Linie promowe
Data wypłynięcia i godzina Data wypłynięcia i godzina
Typ kabiny Typ kabiny
Alternatywna kabina na rejs Alternatywna kabina na rejs
Ilość osób Ilość osób

Dane pasażerów - Wypłynięcie 1

Nazwisko i imię osoby na którą będzie rezerwacja Data urodzenia
1.
Adres osoby na którą będzie rezerwacja
Imiona i nazwiska pozostałych osób Data urodzenia
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dane pasażerów - Wypłynięcie 2

Nazwisko i imię osoby na którą będzie rezerwacja Data urodzenia
1.
Adres osoby na którą będzie rezerwacja
Imiona i nazwiska pozostałych osób Data urodzenia
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dane pojazdu

Marka pojazdu Model pojazdu Nr rejestracyjny Długość Wysokość

Pozostałe dane

Proszę dostarczyć bilet na adres mailowy do dnia:
Dane do faktury VAT (Imię i nazwisko oraz adres w przypadku gdy ma być wystawiona na klienta)
Podpis Zamawiającego:

Dane kontaktowe z Klientem przed rejsem i w trakcie jego urlopu (tel. komórkowy).

Te dane potrzebne są w przypadku ewentualnych zmian u Armatora. Za ewentualny brak tych danych i prawdziwość odpowiada Klient

Pytania/Uwagi:

Dziękujemy za złożone zamówienie. Oferta z kalkulacją biletu promowego według złożonego zamówienia zostanie wysłana do Państwa e-mailem. 

Akceptuję warunki i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PZM Travel sp. z o.o. w celu realizacji usługi transportu promowego oraz przesyłania mi informacji istotnych z punktu widzenia uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi w OWU i" Informacją o przetwarzaniu danych osobowych".

 

 

Niniejszym akceptuję wystawianie i przesyłanie Faktury VAT w formie elektronicznej ( pdf) na wskazane w niniejszym formularzu dane w związku z rozporządzeniem MF z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostepniania -bez mojego podpisu. (dotyczy osoby fizycznej lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu osoby prawnej).

 

Wyrażam na powyższe zgodę oraz akceptuję warunki rezerwacji

UWAGA: ZA NIEPRAWIDŁOWE DANE LUB ICH BRAK ODPOWIADA KLIENT

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZM Travel sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w Formularzu adres e-mail.
Wyrażam zgodę na podany w Formularzu kontakt telefoniczny.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest uzależniona od czasu w jakim Państwo korzystacie z USŁUGI, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji handlowych i ofert dotyczących produktów i usług świadczonych dla naszych klientów i członków PZM na podany w formularzu adres email lub telefon jak również uprawnia do kontaktu telefonicznego.